کادر آموزشی دبیرستان (دبیران)  

رديف

نام

نام خانوادگي

نام درس

1

حسن

آذري

هندسه دهم

هندسه یازدهم

هندسه دوازدهم

2

احمدرضا

اخگری

ادبیات فارسی دهم

3

حميدرضا

امري کاظمي

ریاضی دهم

حسابان یازدهم

4

علی

بهشتی

آزمایشگاه

5

 

پارسی فر

ادبیات فارسی دوازدهم

6

محمدمهدي

پورتيموري

دین زندگی یازدهم

دین زندگی دوازدهم

7

حسین

حسین زاده

علوم و فنون دهم

ادبیات فارسی دهم

8

محمدمهدي

حيدري

ادبیات و زبان فارسی یازدهم

9

یونس

حیدری

اقتصاد

10

فرشید

داداشی

فیزیک دهم

11

رسول

رستمي

ریاضیات گسسته

12

حميدرضا

ساعتي

جبر و احتمال

13

محمدجواد

صالحي

تفکر و سواد رسانه

آمادگی و دفاعی

14

مجتبي

صراف زاده

زبان انگلیسی یازدهم

زبان انگلیسی دوازدهم

15

سعيد

علم پور

حسابان دوازدهم

16

امير

غضنفري

جغرافیا دهم

17

حسن

فیاض

عربی یازدهم

18

پژمان

فیاض

زبان انگلیسی دهم

19

کمال الدين

کشاورزيان

عربی دهم

20

فرهاد

کیارستمی

زیست شناسی دوازدهم

21

کاوه

گلکار

آزمایشگاه

22

محمدعلی

گودرزی

دین و زندگی دهم

23

حجت الاسلام محمدعلی

گودرزی

منطق

24

علیرضا

محمودی

ریاضی دهم

25

غلامرضا

مرآتي

تربیت بدنی

26

حمید

مرتضی پور

فیزیک دهم

فیزیک یازدهم

27

حسن

مطبوع صالح

شیمی دهم

شیمی یازدهم

28

مصطفي

نجابت

فیزیک دهم ریاضی

29

سعید

نصرت جو

شیمی دهم

30

ستار

نوروزی افق

زیست شناسی دهم تجربی

31

میثم

نیک روان

زبان انگلیسی دهم

32

محمد

وحيدي

شیمی دوازدهم