کادر اداری و اجرایی  

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

محمد

فیروزی

مدیر دبیرستان

2

محمد

اسدی

مدیر پایه دوازدهم

3

سیدعلی

امام

معاون آموزش - مشاوریازدهم

4

سیدعلی

توکلی

معاون انضباطی

5

علی

دبیری فرد

معاون پرورشی

6

محمدعلی

دلخوانی

معاون اجرایی

7

حمید

صادق بیگی

معاون فناوری اطلاعات

8

علی

روانگرد

مشاور پایه دوازدهم

9

فرشید

داداشی

مشاور دهم

10

علیرضا

اسدی

مشاور پایه دوازدهم

11

سعید

علیشاهی

کارشناس امور اجرایی

12

فرهاد

پرویزی

مسول سنجش و ارزشیابی

13

احسان اله

بهروزی

مسول طرح مطالعاتی

14

حجت الاسلام پیمان

طرفی

مشاورمذهبی و امام جماعت

15

حجت الاسلام محمدعلی

گودرزی

مشاورمذهبی و امام جماعت