کادر اداری و اجرایی  

کادر اداری و اجرایی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیک

1

سیدجمال

کاظمی

مدیر دبیرستان

j.kazemi@seyedalshohada.sch.ir

2

سیدعلی

توکلی

مدیر پایه یازدهم

a.tavakoli@seyedalshohada.sch.ir

3

محمد

اسدی

مدیر پایه چهارم

m.asadi@seyedalshohada.sch..ir

4

سیدعلی

امام

مدیر پایه دهم

e.emam@seyedalshohada.sch.ir

5

غلامرضا

محمودی

معاون آموزشی

gh.mahmodi@seyedalshohada.sch.ir

 

علیرضا

للحج

مشاور

a.lelhaj@seyedalshohada.sch.ir

6

سعید

شاه علی

مشاور پایه یازدهم

s.shahali@seyedalshohada.sch.ir

7

علی

روانگرد

مشاور پایه چهارم

m.farkhondekalam@seyedalshohada.sch.ir

8

محمدجواد

حاج بابا

معاون اجرایی

e.hamidi@seyedalshohada.sch.ir

9

سیدمحمدمهدی

طه حسینی

معاون پرورشی

@seyedalshohada.sch.ir

10

حمید

صادق بیگی

معاون فناوری اطلاعات

h.sadeghbeygi@seyedalshohada.sch.ir

11

سعید

علیشاهی

متصدی انتشارات

s.alishahi@seyedalshohada.sch.ir

12

احسان اله

بهروزی

متصدی کتابخانه

e.behrozi@seyedalshohada.sch.ir

13

حجت الاسلام پیمان

طرفی

مشاورمذهبی و امام جماعت

p.torfi@seyedalshohada.sch.ir