کادر اداری و اجرایی  

کادر اداری و اجرایی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

پست الکترونیک

1

محمد

فیروزی

مدیر دبیرستان

 

2

سیدعلی

توکلی

مدیر پایه یازدهم

 

3

محمد

اسدی

مدیر پایه دوازدهم

 

4

سیدعلی

امام

مدیر پایه دهم

 

5

  

 

 

 

موسی

مرادنیا

مشاور

 

6

سعید

شاه علی

مسئول پژوهش

 

7

علی

روانگرد

مشاور پایه دوازدهم

 

8

محمدجواد

حاج بابا

معاون اجرایی

 

9

حسین

اسماعیلی

معاون پرورشی

 

10

حمید

صادق بیگی

معاون فناوری اطلاعات

 

11

سعید

علیشاهی

متصدی انتشارات

 

12

احسان اله

بهروزی

متصدی کتابخانه

 

13

حجت الاسلام پیمان

طرفی

مشاورمذهبی و امام جماعت