امتیازات و جوایز برندگان فعالیت های پژوهشی  

  بسمه تعالی

در راستای توسعه و تعالی فرهنگ مطالعه، پژوهش و ارتقای سطح کیفی فعالیت های علمی- پژوهشی  و ارزش بخشیدن به دستاوردهای علمی، فنی و هنری پژوهشگران و مبتکران و پرورش استعدادها و خلاقیت  و آماده سازی نسل جوان برای ورود به میدان های رقابتی علمی و فنی و هنری، سیاست مدیریتی بر آن شده امتیازات ویژه ای را به پژوهش های انجام گرفته اختصاص نماید که به شرح ذیل اعلام میداریم.

  • کسب رتبه کشوری از جشنواره خوارزمی 20 میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی
  • رتبه استانی از جشنواره خوارزمی 5 میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی
  • دیگر رتبه های جشنواره خوارزمی و یا سایر رقابت ها جوایز ارزنده

لازم به ذکر است که موضوع پژوهش در تمامی رشته ها از جمله رباتیک، الکترونیک، قیزیک، شیمی، ادبیات، معارف اسلامی، علوم اجتماعی، رشته های هنری و..... می باشد.