نام خانوادگی*  
نام *  
نام پدر*  
تاریخ تولد*
  /   /   13
شماره شناسنامه*  
سال تحصیلی *
 
مقطع*
 
متقاضی ثبت نام در پایه *
 
تلفن ثابت 1*  
تلفن همراه  
نمره درس ریاضی *  
نمره درس ادبیات*  
نمره درس علوم*  
نمره درس دین و زندگی*  
نمره درس عربی*  
شغل *  
تلفن محل کار  
تلفن همراه*  
نام خانوادگی*  
تلفن همراه  
معدل*
نام مدرسه*
 


عکس *
حجم عکس نباید از 75 کیلوبایت بیشتر باشد. فرمت عکس می تواند jpg ، bmp ، gif و یا png باشد.
  کارنامه نیمسال اول *
انتخاب
مشخصات دانش آموز
نام خانوادگی
نام
نام پدر
تاریخ تولد
شماره شناسنامه
سال تحصیلی
مقطع
پایه
تلفن ثابت 1
تلفن همراه
نمره درس ریاضی
نمره درس ادبیات
نمره درس علوم
نمره درس دین و زندگی
نمره درس عربی

اطلاعات پدر
شغل
تلفن محل کار
تلفن همراه

اطلاعات مادر
نام خانوادگی
تلفن همراه

سابقه تحصیلی


ضمایم